تبلیغات
دبیرخانه همایش عدالت و پیشرفت
دبیرخانه همایش عدالت و پیشرفت
معرفی موضوعات انتقال نظام به مرحله تكاملیِ الگوی پیشرفت اسلامی
دوشنبه 21 شهریور 1390

"شناخت مقاصدِ انتقال نظام"، "شناخت موانعِ انتقال نظام" و "رصد فرآیندِ انتقال نظام" ظرفیت های مورد نیاز برای انتقال نظام مبارك جمهوری اسلامی به  "مرحله الگوی پیشرفت اسلامی" است؛ که شناسایی موضوعات متناسب با این ظرفیت سازی، نیاز به دركی جامعه شناختی از فرآیند انتقال دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس مباحث "جدول شماره یك گفتمان عدالت و پیشرفت" انتقال نظام مبارك جمهوری اسلامی به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی بدون توجه به "موضوعات انتقال نظام" امكان پذیر نیست.

به عبارت دیگر انتقال نظام از مرحله فعلی به مرحله تكاملیِ الگوی پیشرفت اسلامی نیازمند ظرفیت سازی است و بدون تغییر در  فعالیت های جریان اندیشه ورزی، جریان آرمانخواه و مطالبه گر و ساختارهای اداره جامعه این ظرفیت به دست نمی آید.

"شناخت مقاصدِ انتقال نظام"، "شناخت موانعِ انتقال نظام" و "رصد فرآیندِ انتقال نظام" ظرفیت های مورد نیاز برای انتقال نظام مبارك جمهوری اسلامی به  "مرحله الگوی پیشرفت اسلامی" است؛ که شناسایی موضوعات متناسب با این ظرفیت سازی، نیاز به دركی جامعه شناختی از فرآیند انتقال دارد.

به عبارت سوم تعدد مسائل داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی، عدم سابقه تاریخی[1] در موضوع  نظام سازی اسلامی و تدریجی بودن[2] ظرفیت سازی برای انتقال کشور به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی، این فرآیند را با پیچیدگی خاصی روبرو كرده است؛ که معرفی و تبیین موضوعات انتقال نظام، نتیجه توجه به ماهیتِ پیچیده[3] و جامعه شناسانه ی فرآیند انتقال نظام در جمهوری اسلامی است.

مبتنی بر این نگاه جامعه شناختی و برای دستیابی به ظرفیت های سه گانه انتقال، "جدول شماره یك گفتمان عدالت و پیشرفت" سه موضوعِ "پیشگیری از جرم"، "نقد فرآیند فعلی تقنین" و "نقد فرآیند فعلی تشخیص ناهنجاری ها در دولت ها" را به عنوان موضوعات تبعی انتقال  معرفی نموده است؛ كه نتیجه توجه به آنها ایجاد شناخت اجتماعیِ حول موانع انتقال نظام است.

همچنین این جدول سه موضوعِ "استخراج روشمند شاخص های اجتماعی اسلام"، "نقد قانون برنامه های توسعه" و "ارائه مدل مطلوب اسلامی، مدل دوران گذار" را به عنوان موضوعات اصلیِ انتقال می داند. نتیجه توجه به موضوعات اصلی ایجاد شناخت اجتماعی حول مقاصد انتقال نظام است.

در این جدول  سه موضوعِ "تولید گزارش های راهبردی پایش شاخص ها"، "تولید بانك سوالات عدالت و پیشرفت" و "اجرای طرح كارنامه خوانی حول موضوعات انتقال نظام" به عنوان موضوعات فرعی انتقال معرفی شده اند؛ كه در صورت توجه به آنها قدرت رصد فرآیند انتقال نظام برای جریان آرمانخواه و مطالبه گر نظام ایجاد می شود.

نتیجه آنكه بدون توجه به موضوعات انتقال نظام"- كه همان موضوعات ظرفیت ساز برای انتقال به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی هستند- انتقال نظام مبارك جمهوری اسلامی به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی امری مشكل است.

پی نوشت ها:

[1] . بنابراین سابقه‌ى فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌ى عریقى است؛ لیكن یك چیز جدید است و آن، نظام‌سازى بر اساس این فقه است؛ كه این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان كس دیگرى از این ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، یك نظام به وجود نیاورده بود. اولْ كسى كه در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یك نظام ایجاد كرد، امام بزرگوار ما بود؛ كه مردم‌سالارى دینى را مطرح كرد، مسئله‌ى ولایت فقیه را مطرح كرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامى بر سر پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربه‌اى را ما در تاریخ نداریم؛ نه در دوران صفویه داریم، نه در دوره‌هاى دیگر. اگرچه در دوران صفویه كسانى مثل «محقق كركى»ها وارد میدان بودند، اما از این نظام اسلامى و نظام فقهى در آنجا خبرى نیست؛ حداكثر این است كه قضاوت به عهده‌ى یك ملائى، آن هم در حد محقق كركىِ با آن عظمت بوده است؛ ایشان میشود رئیس قضات، تا مثلاً قضات را معین كند؛ بیش از اینها نیست؛ نظام حكومت و نظام سیاسى جامعه بر مبناى فقه نیست. ایجاد نظام، كارى است كه امام بزرگوار ما انجام داد. همان طورى كه جناب آقاى مهدوى در نطقشان اشاره كردند - كه من اجمالاً اطلاع پیدا كردم - امام مسئله‌ى ولایت فقیه را در نجف استدلالى كردند و بحث كردند؛ بعد هم در مقام عمل، این را پیاده كردند و آوردند، شد یك نظام اسلامى.

بیانات امام خامنه ای در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى-17-6-1390‌

 [2] . نكته‌ى دومى كه در این زمینه عرض میكنیم، این است كه نظام‌سازى - كه گفتیم امام بزرگوار ما بر اساس مبانى فقهى، نظام‌سازى كرد - یك امر دفعى و یكباره نیست؛ معنایش این نیست كه ما یك نظامى را بر اساس فقه كشف كردیم و استدلال كردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، اینجورى نیست. نظام‌سازى یك امر جارى است؛ روزبه‌روز بایستى تكمیل شود، تتمیم شود. ممكن است یك جائى اشتباه كرده باشیم اما مهم این است كه ما بر اساس این اشتباه، خودمان را تصحیح كنیم، خودمان را اصلاح كنیم؛ این جزو متمم نظام‌سازى است. نه اینكه گذشته را خراب كنیم. اینكه ما میگوئیم نظام‌سازى جریان دارد، معنایش این نیست كه هرچه را ساختیم و بنا كردیم، خراب كنیم؛ قانون اساسى‌مان را خراب كنیم، نظام حكومتى و دولتى‌مان را ضایع كنیم؛ نه، آنچه را كه ساختیم، حفظ كنیم، نواقصش را برطرف كنیم، آن را تكمیل كنیم. این كار، یك كار لازمى است.

 من تصورم این است كه بُعد مهمى از قید اطلاق كه امام منضم كردند به ولایت فقیه - كه در قانون اساسىِ اول قید «مطلقه» نبود؛ این را امام اضافه كردند - ناظر به همین است؛ یعنى انعطاف‌پذیرى. دستگاه ولایت - كه دستگاه عظیم ولایت، یعنى در واقع مجموعه‌ى آن دستگاه‌هاى تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر كه در رأسش رهبرى قرار دارد؛ اما مجموعه، یك مجموعه است - باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد، متحول كند؛ چون تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاریخ بشرى است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ایجاد نكنیم و پیش نرویم، تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنى تكمیل، پیش رفتن به سمت آنچه كه درست‌تر است، آنچه كه كاملتر است. یعنى آنچه را كه ساختیم، ببینیم نقصهایش كجاست، آن را برطرف كنیم؛ ببینیم كجا كم داریم، آن را اضافه كنیم. این جریان بایستى ادامه پیدا كند.

بیانات امام خامنه ای در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى-17-6-1390‌

[3] . نبایستى اصول را پامال كرد. البته این كار مهمى است؛ پیچیدگى‌هائى دارد، سختى‌هائى دارد و گاهى در موارد گوناگون، براى نخبگان و زبدگان تردیدهائى پیش مى‌آید. به عنوان یك اصل قطعىِ موضوعى، باید این را مسلّم گرفت كه پایبندى به اصول و حفظ خطوط اصلى نظام اسلامى، اصل است.

بیانات امام خامنه ای در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى-17-6-

لینك های مرتبط :
لینك در رجا نیوز
لینك در بی باك نیوز
لینک در کانون فرهنگی حق پژوهشی
موضوع مطلب : گزارش های ‌راهبردی ‌پایش ‌شاخص‌ها,
برچسب ها : موانع انتقال نظام- شناخت مقاصد انتقال نظام- پایش شاخص ها-تولید بانك سوالات عدالت و پیشرفت-الگوی پیشرفت اسلامی,بازخوانی ادبیات انقلاب,
ارسال شده توسط دبیرخانه همایش عدالت و پیشرفت در ساعت 01:58 ب.ظ | نظرت شما ()

درباره ما
انتقال نظام از مرحله فعلی به مرحله تكاملیِ الگوی پیشرفت اسلامی نیازمند ظرفیت سازی است و بدون تغییر در فعالیت های جریان اندیشه ورزی، جریان آرمانخواه و مطالبه گر و ساختارهای اداره جامعه این ظرفیت به دست نمی آید.
.....

"شناخت مقاصدِ انتقال نظام"، "شناخت موانعِ انتقال نظام" و "رصد فرآیندِ انتقال نظام" ظرفیت های مورد نیاز برای انتقال نظام مبارك جمهوری اسلامی به "مرحله الگوی پیشرفت اسلامی" است؛ که شناسایی موضوعات متناسب با این ظرفیت سازی، نیاز به دركی جامعه شناختی از فرآیند انتقال دارد.
.....
مبتنی بر این نگاه جامعه شناختی و برای دستیابی به ظرفیت های سه گانه انتقال، "جدول شماره یك گفتمان عدالت و پیشرفت" سه موضوعِ "پیشگیری از جرم"، "نقد فرآیند فعلی تقنین" و "نقد فرآیند فعلی تشخیص ناهنجاری ها در دولت ها" را به عنوان موضوعات تبعی انتقال معرفی نموده است؛ كه نتیجه توجه به آنها ایجاد شناخت اجتماعیِ حول موانع انتقال نظام است.
.....
همچنین این جدول سه موضوعِ "استخراج روشمند شاخص های اجتماعی اسلام"، "نقد قانون برنامه های توسعه" و "ارائه مدل مطلوب اسلامی، مدل دوران گذار" را به عنوان موضوعات اصلیِ انتقال می داند. نتیجه توجه به موضوعات اصلی ایجاد شناخت اجتماعی حول مقاصد انتقال نظام است.
.....
در این جدول سه موضوعِ "تولید گزارش های راهبردی پایش شاخص ها"، "تولید بانك سوالات عدالت و پیشرفت" و "اجرای طرح كارنامه خوانی حول موضوعات انتقال نظام" به عنوان موضوعات فرعی انتقال معرفی شده اند؛ كه در صورت توجه به آنها قدرت رصد فرآیند انتقال نظام برای جریان آرمانخواه و مطالبه گر نظام ایجاد می شود.
....
نتیجه آنكه بدون توجه به موضوعات انتقال نظام"- كه همان موضوعات ظرفیت ساز برای انتقال به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی هستند- انتقال نظام مبارك جمهوری اسلامی به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی امری مشكل است.
ایمیل مدیر وبلاگ
منوی اصلی
موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
ابر برچسب ها
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
  
جستجو

پیوندهای روزانه
لینك دوستان
آخرین مطالب ارسالی
نقد مهندسی رایج در همایش های كشور؛ موضوع اصلی جلسات شورای همایش عدالت و پیشرفت
ششمین روز كارگاه آموزشی الگوی پیشرفت اسلامی؛ آسیب شناسی ساختارهای نظام ، از منظر ادبیات انقلاب، نخستین تحلیل پایه مرتبط با الگوی پیشرفت
چگو نگی پایش شاخص های اجتماعی اسلام بر اساس ادبیات انقلاب؛ موضوع پنجمین روز كارگاه آموزشی الگوی پیشرفت اسلامی
چهارمین روز كارگاه آموزشی الگوی پیشرفت اسلامی؛بررسی ارتباط ثبات نظام و تولید الگوی پیشرفت اسلامی
آغاز اولین دوره از كارگاه های آموزشی الگوی پیشرفت اسلامی در جامعه المصطفی - كارگاه های داخلی
حضور مساجد در انتخابات از طریق كارنامه‌خوانی
معرفی موضوعات انتقال نظام به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی
پیش‌فرض‌های كارنامه‌خوانی حول موضوعات انتقال نظام
نامه جمعی از روحانیون بروجردی راجع به موضوع بیداری اسلامی
چهارمین جلسه بررسی و نقد گزارش راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برگزار شد
چهارمین جلسه شورای همایش «عدالت و پیشرفت»،ارائه تعریف اسلامی از تعادل اجتماعی مهم‌ترین پیش‌نیاز تولید الگوی پیشرفت اسلامی
دومین نشست بررسی گزارش راهبردی الگوی اسلامی،روش شناسی ساخت الگو و ارتباط آن با اسلام
کارنامه خوانی حول موضوعات انتقال نظام، راه تشخیص اصلح
ضرورت توجه به موضوعات انتقال نظام
سومین جلسه شورای همایش عدالت و پیشرفت: ضرورت تأسیس بانک سوالات مرتبط با عدالت و پیشرفت و الگوی پیشرفت اسلامی
طراح قالب
طراح قالب های وبلاگ